(GK) सामान्य ज्ञान General Knowledge

(GK) सामान्य ज्ञान General Knowledge

(लोक सेवा आयोग ) अप्राविधिक तर्फका न्याय, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद सेवा, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम |


Curriculum
Lectures (87 Videos | )
  • 1 : सौर्यमण्डल र भूगोल
  • 2 : इतिहास
  • 3 : नेपालको सामाजिक, आर्थिक अवस्था र शासनपद्धति
  • 4 : विज्ञान प्रविधि, जनस्वास्थ्य र वातावरण
  • 5 : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक गतिविधिहरु
Price Rs. 1999 Rs. 1999 /-